Forellen- und Lachsnetze

Die Forellen- und Lachsnetze können nach einem Standard, oder ganz nach dem eigenen Wunsch unseres Kunden montiert werden. Für die Montierung werden Schwimm- und Sinkleinen aus bester Qualität verwendet. Kann auch als schwimmendes Netz angefertigt werden. 

Wir können die bestellten Netze innerhalb 2-4 Wochen liefern lassen. 

Sortieren nach:

Montiertes Forellennetz

0.25 x 50mm 14,4ma x 3000Kn

EUR 61.75 Incl. MwSt

Montiertes Forellennetz

0.28 x 55mm x 13,5ma x 3000Kn

EUR 62.75 Incl. MwSt

Montiertes Forellennetz

0,28 x 55mm x 18,5ma x 3000Kn

EUR 70.00 Incl. MwSt

Montiertes Forellennetz

0.28 x 60mm x 12,5ma x 3000Kn

EUR 65.25 Incl. MwSt

Montiertes Forellennetz

0,28 x 65mm x 11,5ma x 3000Kn

EUR 66.75 Incl. MwSt

Montiertes Forellennetz

0,28 x 65mm x 18,5ma x 3000Kn

EUR 77.38 Incl. MwSt

Forellennetz - Schwimmend

0.25 x 50mm x 14,5ma x 3000kn

EUR 78.00 Incl. MwSt

Forellennetz - Schwimmend

0.28 x 55mm x 13,5ma x 3000kn

EUR 79.88 Incl. MwSt

Forellennetz - Schwimmend

0.28 x 55mm x 18,5ma x 3000kn

EUR 82.00 Incl. MwSt

Forellennetz - Schwimmend

0.28 x 60mm x 12,5ma x 3000kn

EUR 83.88 Incl. MwSt

Forellennetz - Schwimmend

0.28 x 65mm x 11,5ma x 3000kn

EUR 83.50 Incl. MwSt

Forellennetz - Schwimmend

0.28 x 65mm x 18,5ma x 3000kn

EUR 87.38 Incl. MwSt

Ørreden

Ørreden herunder havørred og regnbueørred, som er de mest fangede i garn, dog kan garnene anvendes til alle ørreder. Regnbueørreden har en lille karakteristisk fedtfinne på oversiden tæt på halefinnen. Over det meste af kroppen, ryg, fedt- og halefinner har den sorte pletter. Havørreden er sølvskinnende og slank med fedtfinne. Også havørreden har sorte pletter på ryg og kropsside. Sæsonen for fiskeri efter ørreder finder sted året rundt, men fisken er bedst i perioden fra april til september.

Fredningstider og mindstemål

Havørreden er fredet efter tidspunkterne i skemaet herunder.

Saltvand Farvand
16. nov - 15. jan Overalt (i yngledragt)*
15. sep - 28/29. feb Vadehavet
Hele året I Ringkøbing, Nissum (i yngledragt) og Stadil fjorde er nedfaldshavørred totalfredet
   
Ferskvand  
16. nov - 15. jan Overalt 

* I saltvand gælder fredning af ørred kun farvede fisk. I fredningsperioden må du kun tage helt blanke fisk med løse skæl med hjem. Farvede fisk skal straks, og så nænsomt som muligt, genudsættes.

Mindstemålet på havørred:

Saltvand Samlet længde
Alle farvande 40 cm
   
Ferskvand 40 cm

Fritidsfiskere

Fritidsfiskere må kun benytte ørredgarn, der har en monteret længde på maksimalt 3 x 45 meter. Alternativt kan du anskaffe dig et garn, som har en samlet længde på 135 meter. For flydegarn gælder at de maksimalt må have en højde på tre meter, for bundsættegarn må højden maksimalt være 1,5 meter.