Garnelenreusen - 210d/9

Unsere Garnelenreusen werden aus grünem Nylon als Einzel-/ oder Doppelreusen produziert. 

Einzelreusen sind ohne Leitnetz. Maschengröße hinten 8 mm.

Doppel Garnelenreusen bestehen aus zwei Reusen mit 10 m Leitnetz in der Mitte. Maschengröße hinten: 8 mm.

Sortieren nach:

Garnelenreuse 160/4

EUR 144.25 Incl. MwSt

Garnelenreuse 160/5 zusammengen, ohne Bügel

EUR 54.75 Incl. MwSt

Krabbenreuse 200/4 auf rostfreien Stahlbügeln

EUR 178.75 Incl. MwSt

Garnelenreuse 160/5 mit2x2m Flü, auf rostfreien Stahlbügeln

EUR 200.88 Incl. MwSt

160/5 Garnelenreuse, Doppelt mit 10 m Wehr

EUR 402.38 Incl. MwSt

200/4 Garnelenreuse, Doppelt mit 10 m Wehr

EUR 410.63 Incl. MwSt

Garnelenreuse 160/5 m. 2x2 m Fl, + 14 m Wehr, 18 mm gesperrt

EUR 301.50 Incl. MwSt

Garnelenreuse200/4 m. 2x2 m Flü, + 14 m Wehr, 18 mm gesperrt

EUR 337.63 Incl. MwSt

Garnelenreuse 160/4 mit2x2m Flü, auf rostfreien Stahlbügeln

EUR 175.88 Incl. MwSt

160/4 Garnelenreuse, Doppelt mit 10 m Wehr

EUR 352.50 Incl. MwSt

Regler

Der er visse regler, som du bør vide, før du går i gang med fritidsfiskeri med ruser, og det afviger lidt efter, om rusefiskeriet foregår i fersk- eller saltvand.

I ferskvand gælder det, at kasteruser kun må anvendes i perioden 1. august til og med 15. oktober. For saltvand er det tilladt at anvende kasteruser i perioden 1. august til 10. maj.

Husk også at overholde reglerne om (for saltvand); forreste rusebøjle (max 90 cm), maskestørrelsen i radgarnet (højest 40 mm), stoprist/spærrenet samt hele reskabet skal stå under vand.

Skal du fiske i vandløb, så er der ligeledes nogle særlige regler om fangståbning og arme vender mod strømmen. For fiskeri med kasteruser i ferskvand skal bagrusen i øvrigt være monteret med et vindue à 14x14 cm med et maskemål på 32 mm (helmaske).

Som fritidsfisker må du maksimalt fiske med seks redskaber - én ruse er ét redskab.

Læs mere om regler i Bekendtgørelse om rekreativt fiskeri i salt- og ferskvand samt redskabsfiskeri mv. i ferskvand

Særligt for rejepæleruser

I vores sortiment af rejeruser finder du både enkelt og dobbeltruser, og det er vigtigt at du skelner korrekt til disse, idet vores enkeltruser falder ind under kategorien standruser og dobbeltruser under kategorien kasteruser.

For enkeltruserne (rejepæleruse) gælder særlige regler for for både fisketiden og opstillingsmetoden. En rejepæleruse må fiske hele året rundt og den kan anvendes som både undervandsruse og overvandsruse.

Som fritidsfisker skal rejepælerusen opstilles med mindst tre og højest fem pæle. Inderste pæl afmærkes med et flag og en gul refleks. Yderste pæl afmærkes med to flag og to gule reflekser. Rusen skal ligeledes være forsynet med et rad og to arme, hvor armene skal være mindst en meter og maks. to meter lange, samt et rad på maks. 14 meters længde. Læs mere om reglerne for fritidsfiskere i folderen Information om fiskepleje og fiskeiregler for Lyst- og fritidsfiskeri.